Muzykalna szkoła XVI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców, dyrektorów szkół, pod nazwą

Muzykalna szkoła XVI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 września 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Muzykalna szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Muzykalna szkoła” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 7 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursowe „Muzykalna szkoła”:

 1. Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat polskiej muzyki klasycznej /jazzowej/ popowej/ rockowej… Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie szkolnego konkursu na najlepszego wokalistę/zespół muzyczny. Organizatorzy mogą stworzyć kategorię ze względu np. na wiek uczniów, rodzaj muzyki… Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie konkursu karaoke. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Konkurs młodych instrumentalistów. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie konkurs coverów, gdzie należy upodobnić się do wokalisty/zespołu. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie konkursu twórczości własnej. Tekst i aranżacja własna uczestnika. Ocena na podstawie sprawozdania i wyników konkursu, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie spotkania autorskiego z osobą związaną ze sceną muzyczną. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów lub zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie widowiska muzycznego typu musical. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów lub zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie koncertu na święto szkoły lub inną uroczystość szkolną. Ocena na podstawie sprawozdania, filmów, zdjęć lub prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Muzykalna szkoła”, który w okresie od 18.09.2023 r. do 18.11.2023 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 19 września 2023 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury) opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 stycznia 2024 r. „Muzykalna szkoła” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@muzyczna-szkola.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!